Als u gebruikt wilt maken van onze winterstallingsfaciliteiten kunt u zich opgeven middels onderstaand formulier.
Boten worden bij ons op eigen speciale stallingsbokken geplaatst.
Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

De consument is verplicht om zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren in de periode dat hij gebruikmaakt van de lig- en/of bergplaats. (Hiswa Algemene Voorwaarden)

 

Winterstalling

 • Aanvraag Huurovereenkomst
 • De huurder en de verhuurder, Heemhorst Exploitatie Onroerend Goed, komen op de verhuur respectievelijk de huur overeen van een:

  Winterberging voor winterseizoen van 1 oktober tot 1 opril en de daarop volgende jaren tot wederopzegging

 • (incl roer, boegspriet, preekstoel, buitenboordmotor, e.d.)
 • De huurovereenkomst wordt aangegaan, tot wederopzegging 3 maanden voorafgaande aan het nieuwe seizoen volgens HISWA Algemene Voorwaarden inzake huur en verhuur van lig- en/of bergplaatsen.

  Huurprijs per seizoen bedraagt € 52,- per m2 inclusief BTW. Bij de opvolgende seizoenen kan de huurprijs worden aangepast.

  Heemhorst Exploitatie Onroerend Goed is gerechtigd elke wijziging van het BTW tarief aan de wederpartij door te berekenen.

  Deze prijs is exclusief afspuiten à:
  €22,50 per strekkende meter voor boten met antifouling.
  €35,- per strekkende meter voor boten zonder antifouling.
  Milieuheffing €14,95.